محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس دردو بخش عمده تعریف شده است.

 • ارزیابی کتاب های ریاضی در دوره ابتدایی و متوسطه
 • یاددهی و یادگیری ریاضیات ابتدایی و متوسطه
 • حل مساله ومدل سازی در آموزش ریاضی
 • تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی
 • اقدام پژوهی، درس پژوهی در کلاس درس ریاضی
 • تدریس خلاقانه بر اساس تجربه های سودمند
 • آسیب شناسی آموزش ریاضی ابتدایی و متوسطه
 • نقد و بررسی کتاب های جدید التالیف
 • فناوری و نقش آن در آموزش ریاضی
 • مسابقات بین المللی ریاضی و ارزیابی آن
 • ارزیابی و عملکرد مدارس خاص
 • مزایا و معایب آموزش های غیر رسمی
 • سنجش و ارزشیابی در آموزش ریاضی
 • رویکرد نوین در توسعه حرفه ای معلمان ریاضی
 • ارزیابی آموزش ریاضی در فضای مجازی
 • بررسی ابعاد نرم افزار دانش آموزی شاد

 

 • کاربرد ریاضیات در علوم کامپیوتر و تکنولوژی
 • کاربرد ریاضیات در برق و مخابرات و ارتباطات
 • کاربرد ریاضیات در مهندسی عمران و سازه
 • کاربرد ریاضیات در مهندسی صنایع و بهینه سازی
 • کاربرد ریاضیات در علوم پزشکی و سلامت
 • کاربرد ریاضیات در اقتصاد و مسائل مالی
 • کاربرد ریاضیات در آمار و تحلیل داده ها
 • کاربرد ریاضیات در رمزنگاری وامنیت داده ها
 • کاربرد ریاضیات درپایگاه داده ها و پردازش آن
 • کاربرد ریاضیات در مدل سازی مسائل
 • کاربرد ریاضیات در فیزیک و نجوم
 • کاربرد ریاضیات در نانو تکنولوژی
 • کاربرد ریاضیات در نظریه بازی و نظریه گراف
 • ریاضیات و یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق
 • کاربرد ریاضیات در سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • کاربرد ریاضیات در ماهواره ها و نجوم