فرمت مقاله و کارگاه

پژوهشگران گرامی برای تهیه مقاله در فرمت کنفرانس می توانید از فایل های زیر استفاده نمایید.

دقت نمایید که مقاله ای که در قالب کنفرانس نباشد داوری نخواهد شد، بنابراین با استفاده از راهنمای فرمت مقاله بصورت word و pdf که در اختیار شما قرار گرفته است، مقاله را آماده و سپس از منوی ثبت نام ارسال نمایید.

فرمت مقاله فارسی

فرمت مقاله انگلسی

فرمت ارائه و پیشنهاد کارگاه نیز بصورت زیر است. پژوهشگران عزیز که مایل به ارائه کارگاه هستند این فرم را در قسمت ثبت نام پیوست نمایند.

فرم پیشنهاد کارگاه

 

فایل فرمت تهیه مقالاتی که بصورت پوستر پذیرفته شده است در زیر ارائه شده است. پژوهشگران عزیز از قالب داده شده می توانند برای تهیه پوستر خود استفاده نمایند. تغییر فونت و ایجاد بخش های مختلف مقاله به سلیقه شما بستگی دارد اما سعی کنید قالب اصلی حفظ شود.

فرمت پوستر