اهداف کنفرانس

هدف این کنفرانس تجمیع افکار متخصصان و پژوهشگران با نیم‌نگاهی به آموزش‌های جهانی و مقایسه با آموزش کشور است و به بررسی روش‌های نوین، مؤثر، قابل‌ اجرا و کارآمد می پردازد و به تجربه‌های انجام‌گرفته معلمان ریاضی ارج می نهد و تلاش نموده تا فضایی را مهیا کند تا این تجارب بدست آمده را بین معلمان به اشتراک بگذارد و مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دهد تا افراد را علاقمند به این علم کهن نمایند. شرایط مهیا شده در این کنفرانس باعث شده که پژوهشگران در رشته های مختلف نیز مقالات کاربرد ریاضی در سایر علوم را نیز ارسال نمایند و استقبال در این بخش و تبادل نظر در این مورد نیز می تواند راهنما و راهگشایی برای جدی شدن کاربرد عملی ریاضیات در دنیای امروز ما باشد. امید که چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات، همچون دوره های قبل قدمی هرچند کوتاه اما مثبت در راستای اهداف تعریف شده بردارد. اهداف کلی را می توان در چند مورد زیر اشاره نمود.

 • تبادل نظر معلمان و پژوهشگران در زمینه آموزش ریاضی
 • افزایش آگاهی معلمان در حیطه آموزش ریاضی
 • آشنایی با آخرین روش های نوین آموزش ریاضی و مقایسه آنها
 • شناسایی چالش ها وفرصت های آموزشی مرتبط با ریاضیات
 • ایجاد بستر مناسب برای کسب تجربه و تبادل اطلاعات دانشجویان
 • ارائه راهکارهای مناسب برای برطرف کردن آسیب های مدارس خاص
 • جلب توجه صاحبنظران و ساست گذاران به مسائل آموزش ریاضی کشور
 • ارائه دستاوردها و ارتباط های نوین ریاضی و علوم مهندسی
 • استفاده از ظرفیت های علم ریاضی در توسعه علوم مهندسی
 • افزایش و تبادل دانش مخاطبان از کاربرد وسیع ریاضی در سایر علوم
 • آشنایی و ارائه کاربرد ریاضی در علوم دیگر

 

برنامه های کنفرانس

 • چاپ مقالات بصورت کامل در سی دی یا چکیده در کتابچه
 • نمایه کلیه مقالات پذیرفته شده کنفرانس در (CIVILICA)
 • نمایه مقالات پذیرفته شده در ISC (در حال پیگیری)
 • ارسال پستی و الکترونیکی مدارک شرکت کنندگان
 • صدور گواهینامه معتبر پذیرش مقاله
 • ارائه گواهینامه شرکت در کنفرانس
 • ارائه گواهینامه شرکت در کارگاه
 • صدور تشویقی مدیر کل آموزش و پرورش برای معلمان
 • دریافت تقدیر نامه از طرف ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای