راهنمای کنفرانس

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله

 • برای ثبت نام و ارسال مقاله وارد منوی ثبت نام شده و فرم مورد نظر را تکمیل فرمایید.
 • در صورتیکه مایل به ارائه مقاله یا کارگاه می باشید فایل مقاله یا فرم پیشنهاد کارگاه را به همراه تکمیل فرم ثبت نام بارگذاری نمایید.
 • هر فرد میتواند حداکثر سه مقاله  و یک کارگاه ارائه دهد.
 • در صورتی که همه مقالات آماده شده باشد، به همراه تکمیل فرم ثبت نام، مقاله ها را پیوست می نمایید. در صورتی که ثبت نام انجام داده اید و بخواهید مقاله دوم یا سوم  و یا کارگاه را ارسال نمایید فقط کافی است فایل مقاله را به ایمیل کنفرانس ارسال نمایید.
 • دقت نمایید که پرداخت هزینه ها بعد از داوری مقاله ها خواهد بود بنابراین ابتدا ثبت نام و ارسال مقاله را انجام دهید آنگاه بعد از مشخص شدن نتیجه پذیرش، اقدام به پرداخت هزینه نمایید.
 • افراد می توانند بدون ارائه مقاله در کنفرانس، چه حضوری و چه غیر حضوری شرکت نمایند و در برنامه ها شرکت نمایند.
 • سایت کنفرانس به دلایل امنیتی در پرداخت آنلاین، صفحه شخصی ندارد اما در همه مراحل ارسال و پرداخت ها، ایمیل کنفرانس دریافت خواهید کرد.

 

 

راهنمای پرداخت هزینه

 • اگر مقاله ای دارای دو نویسنده یا بیشتر باشد حداقل لازم است یک نویسنده ثبت نام نموده و هزینه را از منوی پرداخت هزینه واریز نماید.
 • در صورتی که نویسنده مسئول ثبت نام کرده باشد تمام مدارک فقط برای ایشان صادر خواهد شد و در صورتی که نویسنده دوم  یا سوم و … مایل به دریافت تمام مدارک(گواهی پذیرش مقاله، تقدیرنامه ازمدیرکل آموزش و پرورش و تقدیرنامه از رئیس دانشگاه فنی حرفه ای، کتابچه یا سی دی مجموعه مقالات) باشند، لازم است که نویسنده دوم و سوم و … هم ثبت نام نمایند. 
 • اگر نویسنده دوم و سوم و … فقط مایل به دریافت گواهی پذیرش مقاله باشد نیازی به ثبت نام نیست و کافی است به ازای هر گواهی پذیرش مقاله مبلغ 50 هزار تومان از منوی “تسویه حساب” واریز نمایند و مدارک به همراه آدرس پستی نویسنده اول ارسال خواهد شد (برای این کار کافی است اسم و مشخصات را در فرم مربوطه تکمیل و در کادر مبلغ باقیمانده مبلغ 50000 وارد نمایید.)
 • اگر فردی در دو یا سه مقاله نویسنده دوم یا سوم است کافی است هزینه ثبت نام برای یک مقاله را پرداخت نموده و برای گواهی مقاله دوم و سوم در منوی “تسویه حساب” به ازای هر مقاله 50 هزار تومان واریز نماید.